یحیی سعادت

یحیی سعادت

Yahya Saadat

مدرس دانشگاه و فعال گردشگری
مدرس گردشگری،هتلداری|فعال گردشگری|مشاور بازاریابی
👨‍🏫Lecturer📑Tourism&Hospitality in Univercity
📚Consultant🎯Marketing
ایران من،سرزمین قصه های نهان🇮🇷
 

راه های ارتباطی

گردشگری شهری به وسعت ایران